Ogłoszenia

Wybierz rok

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Kołaczkowo

Wójt Gminy Kołaczkowo podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kołaczkowo, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji...

Zapytanie dotyczące zapytania ofertowego dobudowy windy do istniejącego budynku

Dnia 5 grudnia 2017r do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące zapytania ofertowego dobudowy windy do istniejącego budynku, ponieważ wskazujące rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym, a przedmiotem robót nie ujęto wykonaniem wyburzeniem schodów. Z uwagi na powyższe publikuje kosztorys ofertowy na prace dodatkowe,...