Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo za 2015 rok.

Uchwała Nr XVI/121/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołaczkowo za 2015 rok.