Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie nr 124/2017

Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty na wsparcie i realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr 123/2017

Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie: rzekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr 122/2017

Zarządzenie Nr 122/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Kołaczkowo jest organem prowadzącym na 2017 rok.

Zarządzenie nr 121/2017

Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie: ustalenia Regulaminu dofinansowania dokształcania i doskonaleniazawodowego nauczycieli w Gminie Kołaczkowo

Zarządzenie nr 120/2017

Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2017 rok

Zarządzenie nr 117/2017

Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 03.01.2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną...

Zarządzenie nr 116/2017

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 03.01.2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną...

Zarządzenie nr 115/2017

Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 03.01.2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne...

Zarządzenie nr 114/2017

Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczkowie.