Praca

Wybierz rok

NABÓR NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI oraz GOSPODARKI GRUNTAMI

WÓJT GMINY KOŁACZKOWO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI oraz GOSPODARKI GRUNTAMI W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE Urząd Gminy w Kołaczkowie pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo I. Zakres obowiązków 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości a w szczególności związanych...

OŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI RADY GMINY i PROMOCJI GMINY WÓJT GMINY KOŁACZKOWO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY i PROMOCJI GMINY W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE Urzędu Gminy w Kołaczkowie pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo. I. Zakres obowiązków: 1.Organizowanie technicznej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Kołaczkowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganowie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY KOŁACZKOWO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ w Referacie Księgowości Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Kołaczkowie pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY KOŁACZKOWO ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw z zakresu rolnictwa, działalności gospodarczej oraz rozwoju lokalnego i promocji gminy w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie 62-306 Kołaczkowo pl. Reymonta 3