Organizacje pozarządowe

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert 2018

Zarządzenie nr 183/2018 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 7.03.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zdrowego stylu życia, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów strzeleckich oraz wyjazdów kulturoznawczych, szkoleń i warsztatów.

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 stycznia 2016 roku W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie zdrowego stylu życia oraz organizacji imprez sportowych i integracyjnych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Gmina Kołaczkowo publikuje projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok. Zainteresowane organizacje działające na terenie Gminy Kołaczkowo prosimy o zapoznanie się z projektem. Ewentualne uwagi i proponowane zmiany należy kierować do Wójta...