Protokoły Komisji Wspólnych

Wybierz rok

Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.05.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.05.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła porządek...

Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 11.05.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 11.05.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła porządek...

Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 28.03.2017 o godz. 13:45 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 28.03.2017 o godz. 13:45 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.03.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.03.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 09.03.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 09.03.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, skarbnik oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 03.03.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 03.03.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, sekretarz, skarbnik oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 28/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 14.02.2017r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 28/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 14.02.2017r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Gminy Danuta Grabowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, sekretarz oraz pracowników- lista obecności w załączeniu....

Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 01.02.2017r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 01.02.2017r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Gminy Danuta Grabowska. Powitała członków komisji, Panią Wójt Teresę Waszak, Panią Skarbnik Danutę Olejniczak oraz pracowników-...

Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 23.01.2017r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 26/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 23.01.2017r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Grabowska. Powitała członków komisji, panią wójt, panią sekretarz, pracowników oraz gości- lista obecności...

Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.01.2017r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.01.2017r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Grabowska. Powitała członków komisji, panią wójt, panią sekretarz, panią skarbnik oraz pracowników- lista...