Protokoły Komisji Wspólnych

Wybierz rok

Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 17.04.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 44/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 17.04.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała wójt, sekretarz, skarbnik, radnych, zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu....

Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 43/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 20.03.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 42/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 22.02.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 42/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 22.02.2018 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, sekretarz, radnych, gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 06.02.2018 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 41/2018 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 06.02.2018 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, sekretarz, skarbnik, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca...

Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, skarbnik, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 07.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 07.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.10.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.10.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Jerzy Woś. Powitał, wójt, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodniczący przedstawił porządek...

Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 18.10.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 18.10.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, radnych gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.09.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.09.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, radnych gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.07.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.07.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...