Protokoły Komisji Budżetu i Finansów

Wybierz rok

PROTOKÓŁ Nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.12.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.12.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, skarbnik, oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek...

PROTOKÓŁ Nr 15/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.10.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 15/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.10.2017r. Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Angelika Wojciechowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, skarbnik, oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. O spóźnieniu się...

PROTOKÓŁ Nr 14/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 11.09.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 14/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 11.09.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, skarbnik, przewodniczącą Rady Gminy oraz pracowników- lista obecności w załączeniu....

PROTOKÓŁ Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 31.05.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 31.05.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, przewodniczącą Rady Gminy oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia,...

PROTOKÓŁ Nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 06.04.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 06.04.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został...

PROTOKÓŁ Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28.12.2016r.

PROTOKÓŁ Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28.12.2016r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, skarbnik, sekretarz oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został...