Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR II/ 10 /2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 5 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR II/ 10 /2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. Na podstawie art.18 ust.2,pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r.Nr 23,poz.220,Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr...

UCHWAŁA Nr.II/11/2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R.

UCHWAŁA Nr.II/11/2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2007 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142, poz.1591 z...

Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 5 grudnia 2006 r

Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 5 grudnia 2006 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188 ustawy...

Uchwała II/15/2006r. Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 05 grudnia 2006r.

Uchwała II/15/2006r. Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kołaczkowo Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., oraz z 2002r....

Uchwała Nr I / 1 / 2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27.11.2006r.

Uchwała Nr I / 1 / 2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Powołuje się komisję skrutacyjną do przeprowadzenia...

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27.11.2006r.

Uchwała Nr I / 2 /2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § Stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania...

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I / 3 / 2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Powołuje się komisję skrutacyjną do przeprowadzenia...

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I / 4 /2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie: wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § Stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania...

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I / 5 / 2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Powołuje się komisję skrutacyjną do przeprowadzenia...

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I / 6 /2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § Stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania...