Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr IV/35/2007

Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2007 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz mienia gminnego Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ D.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami r. /oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

Uchwała Nr VI/36/2007

Uchwała Nr VI/36/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo, diet dla radnych oraz sołtysów.

Uchwała NrVI/37/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2007r.

Uchwała Nr VI / 37/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2007r. W sprawie powołania radnego do składu osobowego stałej komisji. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje: § 1. Powołuje się radnego...

UCHWAŁA NrVI/38/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2007r.

U C H W A Ł A Nr VI / 38 /2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2007r. W sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22lipca 1944r roku do 31 lipca 1990roku. Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 18 pazdziernika...

Uchwała NrVI/39/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2007 r

Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 marca 2007 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

UCHWAŁA NrVI/40/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30.03.2007r.

U C H W A Ł A Nr VI / 40 / 2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30.03.2007r. W sprawie powołania Sekretarza Gminy Kołaczkowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984, Nr 214 1806, z 2003r Nr80 poz.717, Nr 162 poz. 1568,...

Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 marca 2007 r.

Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz mienia gminnego Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ D.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami r. /oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r....

Uchwała V/30/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 marca 2007 r.

Uchwała V/30/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bieganowie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ D.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami / oraz art. 37 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 marca 2007 r.

Uchwała Nr V/31/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego położonego w Grabowie Król. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ D.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 25 w związku z art. 23 ust....

Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 marca 2007r.

Uchwała Nr V/33/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 marca 2007r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.165, art.166, art168 art.173, art184, 188 ustawy...