Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27.11.2006r.

Uchwała Nr I / 2 /2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § Stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania...

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I / 3 / 2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Powołuje się komisję skrutacyjną do przeprowadzenia...

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I / 4 /2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie: wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § Stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania...

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I / 5 / 2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Powołuje się komisję skrutacyjną do przeprowadzenia...

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r.

Uchwała Nr I / 6 /2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2006r. W sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § Stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania...

Uchwała Nr XXXIII/231/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października r.

Uchwała Nr XXXIII/231/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kołaczkowie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ D.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r Nr 23 poz.220 ,Nr 62,poz.558 , Nr 113, poz.984 ,Nr 153, poz. 1271, Nr 214...

Uchwała Nr XXXIII/233/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października 2006 r

Uchwała Nr XXXIII/233/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października 2006 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

Uchwała Nr XXXII/227/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31.08.2006 r

Uchwała Nr XXXII/227/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 sierpnia 2006 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

Uchwała Nr XXXII/229/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 Sierpnia 2006 roku

Uchwała Nr XXXII/229/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 Sierpnia 2006 roku W sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i o obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 roku nr 166 poz....

Uchwała Nr XXXII/230/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Uchwała Nr XXXII/230/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołaczkowo ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...