Prawo miejscowe

Wybierz rok

XIX Sesja - 14.11.2016r.

XIX Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 14.11.2016r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: Otwarcie Stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informacja Przewodniczącego...

XVIII Sesja - 11.10.2016r.

OGŁOSZENIE XVIII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 11.10.2016r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie...

Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 roku.

Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2016 roku.

Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: zbycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: zbycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Kołaczkowo.