Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXVII/194/2005 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 2 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVII/194/2005 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. Na podstawie art.18 ust.2,pkt.8,art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r.Nr 23,poz.220,Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr...

Uchwała Nr/XXVI/187/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2005 r.

Uchwała Nr/XXVI/187/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego. Na podstawie art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984; z 2003 r. Nr 80,...

Uchwała Nr XXIV/171/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/171/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kołaczkowo do Związku Gmin realizującego wspólne zadania w zakresie zagospodarowania odpadów. Na podstawie art. 64 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,...

Uchwała Nr XXIII/147/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr XXIII/147/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy w Kołaczkowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/ art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r....

Uchwała Nr XXIII/149/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22.04.2005 r.

Uchwała Nr XXIII/149/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22.04.2005 r. w sprawie: wyłapywania zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu. Na podstawie art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Uchwała Nr XXIII/150/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22.04.2005 r.

Uchwała Nr XXIII/150/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22.04.2005 r. w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Września a Gminą Kołaczkowo w sprawie powierzenia przez Gminę Kołaczkowo prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt. Na podstawie art. 10 i 18 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz....

UCHWAŁA Nr XXIII/170/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXIII/170/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie wyłonienia laureata Nagrody im. Władysława Stanisława Reymonta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Nr XII/96/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 13 lutego...

UCHWAŁA nr. XXVIII/221/05 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 30 marca 2005 roku

UCHWAŁA nr. XXVIII/221/05 Rada Gminy w Kołaczkowie Z dnia 30 marca 2005 roku W sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości. Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (DZU z 2003 roku nr 166 poz. 1612) Rada Gminy w Kołaczkowie uchwala, co następuje: §...

UCHWAŁA NR XXI/136/2004 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 28.12.2004r.

UCHWAŁA NR XXI/136/2004 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 28. grudnia. 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo, obejmującego fragment wsi Spławie. Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27. 03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. nr 80 poz 717, ze...

UCHWAŁA Nr XX/128/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004r.

U C H W A Ł A Nr XX / 128 / 2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Kołaczkowo do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r, oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz....