Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 czerwca 2004r.

U C H W A Ł A Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 29 czerwca 2004r. W sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

U C H W A Ł A Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 czerwca 2004r.

U C H W A Ł A Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 29 czerwca 2004r. W sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, z 2003r....

UCHWAŁA Nr XIV/106/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 kwietnia 2004r.

U C H W A Ł A Nr XIV/106/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 kwietnia 2004r. W sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością gminy do zwrotu kosztów...

Uchwała nr XIII/99/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26.03.2004 r.

Uchwała nr XIII/ 99/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 marzec 2004 r. W sprawie: ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr....

UCHWAŁA Nr XIII/102/2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 26 marca 2004r.

U C H W A Ł A Nr XIII /102 / 2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 26 marca 2004r. W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / t.j. Dz. U. Z 2003r Nr 159 poz. 1547/ Rada Gminy Kołaczkowo...

UCHWAŁA Nr IX / 70 / 2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17.10.2003r.

U C H W A Ł A Nr IX / 70 / 2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17.10.2003r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. i Sądu Rejonowego we Wrześni. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98 poz. 1070/ Rada Gminy uchwala co następuje: $ 1. Stwierdza,...

Uchwała Nr VIII/69/2003

Uchwała Nr VIII/69/2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2002 z dnia 21.11.2002r. w sprawie składu osobowego Komisji Rady Gminy. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 , Nr...

UCHWAŁA Nr VII/45/2003

U C H W A Ł A Nr VII/45/2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2003r. W sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników do Sądów Powszechnych. Na podstawie art. 163 $ 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr 98 poz. 1070 z 2001r. Z późn. zm./ Rada Gminy...

Uchwała nr I/1/2002

Uchwała nr I/1/2002 w sprawie zasad wyboru przewodniczacego Rady, I i II Wiceprzewodniczącego Uchwała Nr I/1/2002 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 listopada w sprawie zasad wyboru przewodniczącego Rady, I i II Wiceprzewodniczącego Na podstawie art.19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591...