Rejestr zmian

20 czerwca 2018 13:58 5 dni temu

Rejestr SIOS: 301/2018

Dodanie nowej karty.

Autor: Olga Pietrzykowska

20 czerwca 2018 13:52 5 dni temu

Ochrona Środowiska: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY - Informacja o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa obory dla bydła...

Dodanie załącznika [obwieszczenie_wojta_gminy__informacja_o_prowadzonym_postepowaniu_z_ud zialem_spoleczenstwa_w_sprawie_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarun kowaniach_dla_inwestycji_pn_„budowa_obory_dla_bydla_miesne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Olga Pietrzykowska

12 czerwca 2018 10:40 13 dni temu

Ogłoszenia: Informacja nt. stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dodanie załącznika [154_taryfa_do_decyzji_poret07026522018zg1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

12 czerwca 2018 10:40 13 dni temu

Ogłoszenia: Informacja nt. stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dodanie załącznika [154_decyzja_poret07026522018zg1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

12 czerwca 2018 10:39 13 dni temu

Ogłoszenia: Informacja nt. stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dodanie załącznika [mpdf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

12 czerwca 2018 10:31 13 dni temu

11 czerwca 2018 13:55 14 dni temu

11 czerwca 2018 13:54 14 dni temu

Gospodarka odpadami: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Dodanie załącznika [deklaracja_niezamieszkale_druk_2018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Robert Nowak

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 131421