Rejestr informacji o środowisku - 275/2017

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Postanowienia

Temat dokumentu:

inne

Nazwa dokumentu:

Postanowienie-sprostowanie omyłki

Zakres podmiotowy dokumentu:

Rozbudowa fermy brojlerów polegająca na budowie 6 kurników o łącznej obsadzie 360 000 szt. brojlera kurzego (1440 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borzykowo przy ulicy Granicznej na działce o nr ewid. 111/1 w gminie Kołaczkowo.

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Uwagi:

Sprostowanie z urzędu innej oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 lipca 2017 r. znak sprawy: OŚ.6220.10.2016

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

wielkopolskie

Powiat:

wrzesiński

Gmina:

Kołaczkowo

Sprawa

Znak sprawy:

OŚ.6220.10.2016

Dokument wytworzył:

Inspektor ds.ochrony środowiska

Data wydania dokumentu:

2017-08-09

Dokument zatwierdził:

Sekretarz

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

242/2016, 243/2016, 271/2017

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Urząd Gminy w Kołaczkowie

Siedziba:

Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

Telefon:

61-4385325

E-mail:

ug@kolaczkowo.pl

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2017 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Pietrzykowska
Ilość wyświetleń: 106
14 sierpnia 2017 14:20 Olga Pietrzykowska - Dodanie nowej karty.