Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
224/2016 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 110/1 w miejscowości Kołaczkowo, dz. nr geod. 1 w miejscowości Wszembórz, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2016
223/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa drogi gminnej w Szamarzewie dz. ew. nr 157, 142, 138, 120,0 151/7, 151/3, 151/4, 151/5, 152, 154/3, 154/2, 169, 168, 164, 163, 177, 178, 162, 180, 161, 160/2, 160/1, 156, 155/3, 159/2, 155/1, 155/2, 159/1, 158/3, 158/4, obręb 303001_2.0114 Szamarzewo, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.8.2016
222/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa drogi gminnej w Szamarzewie dz. ew. nr 157, 142, 138, 120,0 151/7, 151/3, 151/4, 151/5, 152, 154/3, 154/2, 169, 168, 164, 163, 177, 178, 162, 180, 161, 160/2, 160/1, 156, 155/3, 159/2, 155/1, 155/2, 159/1, 158/3, 158/4, obręb 303001_2.0114 Szamarzewo, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.8.2016
221/2016 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie na działce nr ewid. 131 obręb Kołaczkowo, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.4.2016
220/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Rozbudowa istniejącej wytwórni betonu na działce nr 191/1, w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.7.2016
219/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa istniejącej wytwórni betonu na działce nr 191/1, w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.7.2016
218/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 110/1 w miejscowości Kołaczkowo, dz. nr geod, 1 w miejscowości Wszembórz, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2016
217/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 110/1 w miejscowości Kołaczkowo, dz. nr geod, 1 w miejscowości Wszembórz, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2016
216/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kołaczkowo na dz. nr ewid. 131.
OŚ.6220.4.2016
215/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kołaczkowo na dz. nr ewid. 131.
OŚ.6220.4.2016