Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
210/2015 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa obory o obsadzie do 62 DJP na terenie istniejącego gospodarstwa, którego maksymalna możliwa obsada po rozbudowie wynosić będzie 66,8 DJP planowanego do realizacji na działce nr 50/1, obręb Gałęzewice, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.11.2015
209/2015 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa biogazowi o mocy do 0,5 MW w Bieganowie na dz. nr 109/29.
OŚ.6220.12.2015
208/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa biogazowi o mocy do 0,5 MW w Bieganowie na dz. nr 109/29.
OŚ.6220.12.2015
207/2015 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa obory o obsadzie 62 DJP na działce o nr geod. 50/1 w miejscowości Gałęzewice.
OŚ.6220.11.2015
206/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa obory o obsadzie 62 DJP na działce o nr geod. 50/1 w miejscowości Gałęzewice.
OŚ.6220.11.2015
205/2015 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa dwóch chlewni z łączną obsadą 382,84 DJP na dz. nr 76, ark. 3 położonej w m. Cieśle Małe, gm. Kołaczkowo.
OŚ.6220.2.2015
204/2015 Innne wnioski Wniosek o zmianę nazwy przedsięwzięcia
Budowa dwóch chlewni z łączną obsadą 382,84 DJP na dz. nr 76, ark. 3 położonej w m. Cieśle Małe, gm. Kołaczkowo.
OŚ.6220.2.2015
203/2015 Postanowienia Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kołaczkowo – Borzykowo, gm. Kołaczkowo
OŚ.6220.8.2015
202/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kołaczkowo – Borzykowo, gm. Kołaczkowo.
OŚ.6220.8.2015
201/2015 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa tuczarni o obsadzie 57,75 DJP na działce o nr geod. 98 w Gałęzewicach, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.7.2015