Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
220/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Rozbudowa istniejącej wytwórni betonu na działce nr 191/1, w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.7.2016
219/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Rozbudowa istniejącej wytwórni betonu na działce nr 191/1, w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo
OŚ.6220.7.2016
218/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 110/1 w miejscowości Kołaczkowo, dz. nr geod, 1 w miejscowości Wszembórz, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2016
217/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 110/1 w miejscowości Kołaczkowo, dz. nr geod, 1 w miejscowości Wszembórz, gm. Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
OŚ.6220.5.2016
216/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kołaczkowo na dz. nr ewid. 131.
OŚ.6220.4.2016
215/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kołaczkowo na dz. nr ewid. 131.
OŚ.6220.4.2016
214/2016 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1/2 (obręb 102) w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.3.2016
213/2016 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 1/2 (obręb 102) w miejscowości Borzykowo, Gmina Kołaczkowo.
6220.3.2016
212/2016 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Budowa biogazowi o mocy do 0,5 MW w Bieganowie na dz. nr 109/29.
OŚ.6220.12.2015
211/2016 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa obory o obsadzie do 62 DJP na terenie istniejącego gospodarstwa, którego maksymalna możliwa obsada po rozbudowie wynosić będzie 66,8 DJP planowanego do realizacji na działce nr 50/1, obręb Gałęzewice, gmina Kołaczkowo.
OŚ.6220.11.2015