Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
203/2015 Postanowienia Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kołaczkowo – Borzykowo, gm. Kołaczkowo
OŚ.6220.8.2015
202/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kołaczkowo – Borzykowo, gm. Kołaczkowo.
OŚ.6220.8.2015
201/2015 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa tuczarni o obsadzie 57,75 DJP na działce o nr geod. 98 w Gałęzewicach, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.7.2015
200/2015 Postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Budowa tuczarni o obsadzie 57,75 DJP na działce o nr geod. 98 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.7.2015
199/2015 Inne dokumenty KIP Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
Budowa tuczarni o obsadzie 57,75 DJP na działce o nr geod. 98 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.7.2015
198/2015 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa tuczarni o obsadzie 57,75 DJP na działce o nr geod. 98 w Gałęzewicach.
OŚ.6220.7.2015
197/2015 Decyzje „Kompleks bezodpadowego układu technologicznego do wytwarzania energii, pasz, ekstraktów oraz hodowli ryb” w miejscowości Bieganowo dz. nr 109/25, 109/23, 107/11, 105/4 obręb Bieganowo, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.
Decyzja umarzająca postępowanie
OŚ.6220.5.2014
196/2015 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie
Budowa ziemnego stawu rybnego, usytuowanego na działce nr 30/2 w miejscowości Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.3.2015
195/2015 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Organizacja punktu zbiórki złomu na części działki o nr geod.213 w Sokolnikach.
OŚ.6220.5.2015
194/2015 Decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Budowa ziemnego stawu rybnego, usytuowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 78 i 94, położonych w miejscowości Spławie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.
OŚ.6220.4.2015