Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Królewskie

Kołaczkowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowo Królewskie Numer ogłoszenia: 128260 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo

Dnia 14.11.2011r. do siedziby zamawiającego wpłyneły dwa zapytania do SIWZ dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kołaczkowo. Odpowiedź na zapytanie nr 1 Odpowiedź na zapytanie nr 2 __________________________ Przetarg nieograniczony na dostawę...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kołaczkowo w sezonie 2011/2012”

Ogłoszenie o przetargu-zima

PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KOŁACZKOWO W SEZONIE 2011/2012

Ogłoszenie przetargu

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMIONOWEGO Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty _________________________ PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMIONOWEGO WYSOKOŚCI 540 143 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Dnia 10.08.2011 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie przetargu nieograniczonego dotyczącego przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z nawierzchni gruntowej do nawierzchni bitumicznej w miejscowości Borzykowo następującej treści: 1. „Dotyczy § 1 pkt 2 projektu umowy oraz Części III pkt...