Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wstepny plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017 (art. 13a ustawu Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Wstępny plan zamówień Gminy Kołaczkowo na rok 2017, publikowany na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm) 1.Odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w roku 2018 •przewidywany termin wszczęcia postępowania II kw 2017 • orientacyjna wartość zamówienia...

Sprostowanie

W informacji z otwarcia ofert oraz zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wystapił czeski błąd w nazwie oferenta. Oferta nr 5 zosłała złożona przez firmę Strabag. Za zaistniałą omykłę w przestawieniu liter serdecznie przepraszamy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego pn. "Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Budowa dróg...

Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji drogowych

Wójt Gminy Kołaczkowo informuje o rozsrzygnięciu zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami drogowymi: Część I - Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki- 0,600 km Część II - Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo 0,303 km Część III- Budowa drogi gminnej w miejscowości...

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. "Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo”

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Pzp publikuje na stronie informacje z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn. "Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo". Treśc informacji do pobrania w załączniku. Uwaga!!! Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp...

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Gmina Kołaczkowo ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 3 robotami drogowymi : Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Budowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo Budowa drogi gminnej w miejscowości Żydowo

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn "Budowa dróg gminnych ul. Sokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo"

Dnia 3 stycznia 2017r. o godzinie 13:38 do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. : „Budowa dróg gminnych ul. Spokojna w Sokolnikach, ul. Słoneczna w Borzykowie, droga gminna Żydowo-Borzykowo-Kołaczkowo” następującej treści: Pytanie 1. Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawa oleju opałowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa węgla energetycznego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa...

Innormacja z otwarcia ofert przetargu nieobraniczonego na dostawe oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych

Kołaczkowo 2016.12.28 Informacja z otwarcia ofert Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm) Zamawiający informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa oleju opałowego dla Gminy Kołaczkowo i jej jednostek podległych w roku 2017” oferty złożyli: Nr oferty Nazwa Wykonawcy Oferowana...