Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na remonty świetlic wiejskich

Gmina Kołaczkowo zamierza zrealizować następujące zadania: Remont świetlicy wiejskiej w Budziłowie Remont świetlicy wiejskiej w Bieganowie Termin realizacji zadań: 30 wrzesień 2016 Zapraszamy do złożenia ofert cenowych z podziałem na poszczególne zadania według załączonych kosztorysów ofertowych. Oferty należy składać...

Przetarg nieograniczony - wymiana podłogi sportowej w Gimnazjum w Kołaczkowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolaczkowo.pl, www.bip.kolaczkowo.pl Kołaczkowo: WYMIANA PODŁOGI SPORTOWEJ W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE Numer ogłoszenia: 131228 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie...

Przetarg nieograniczony - odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo: ODBIERANIE ORAZ TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO Numer ogłoszenia: 110362 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...

Przetarg nieograniczony - odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo: ODBIERANIE ORAZ TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO Numer ogłoszenia: 341290 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie. Zamówienie obejmuje dostawę około 90.000 l oleju opałowego lekkiego.

Kołaczkowo: Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego do następujących jednostek oświatowych: Gimnazjum w Kołaczkowie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Królewskim, Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kołaczkowie. Zamówienie obejmuje dostawę około 90.000 l oleju opałowego lekkiego. ...