Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony odbieranie oraz transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kołaczkowo

Kołaczkowo: ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŁACZKOWO. Numer ogłoszenia: 309634 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia...

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie

Kołaczkowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie- dokończenie Numer ogłoszenia: 99153 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej-NIE ustanowienia dynamicznego systemu zakupów...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wszembórz.

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wszembórz. Numer ogłoszenia: 115790 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego autobusu 19+1 przystosowanego do przewozu min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa fabrycznie nowego autobusu 19+1 przystosowanego do przewozu min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim” do realizacji zadania została...

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu 19+1 przystosowanego do przewozu min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Kołaczkowo: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 19+1 przystosowanego do przewozu min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim Numer ogłoszenia: 52750 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo w roku 2015"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo w roku 2015"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Kołaczkowo w roku 2015