Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 165/2017

Zarządzenie Nr 165/2017 w sprawie projektu budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 149/2017

Zarządzenie Nr 149/2017 w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zarządzenie Nr 148/2017

Zarządzenie Nr 148/2017 w sprawie określenia terminu i trybu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2017/2018 „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 147/2017

Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 92/2016 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 20 października 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Kołaczkowo

Zarządzenie Nr 146/2017

Zarządzenie Nr 146/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Zarządzenie Nr 145/2017

Zarządzenie Nr 145/2017 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołaczkowo zasad (polityki) rachunkowości dla celów realizacji projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz projektów realizowanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska...

Zarządzenie Nr 144/2017

Zarządzenie Nr 144/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 143/2017

Zarządzenie Nr 143/2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 112/2016 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad (polityki) rachunkowości dla prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadań realizowanych ze środków z dotacji celowych oraz środków pochodzących ze źródeł...

Zarządzenie Nr 141/2017

Zarządzenie Nr 141/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia przetargów na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaczkowo