Ochrona Środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kołaczkowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kołaczkowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 2 siepnia 2017 r. została wydana...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kołaczkowo

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w 33...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kołaczkowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 25 lipca 2017 r. została wydana...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

O B W I E S Z C Z E N I E O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kołaczkowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuję, że w dniu 19 czerwca 2017 r. została...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...