Praca

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Anna Kinga Wilińska UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w Urzędzie Gminy w...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Stanowisko głównego księgowego do obsługi jednostek oświatowych. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Anna Kinga Wilińska zam. Września O...

Informacja o wynikach naboru na KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE –KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Nabór na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie został unieważniony.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - DS. INWESTYCJI i GOSPODARKI GRUNTAMI w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - DS. INWESTYCJI i GOSPODARKI GRUNTAMI w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany Pan Marcin Urycki. UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu...

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO KIEROWNIK USC

Stanowisko urzędnicze kierownik USC w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci: 1. Danuta Rzepka - Nowy Folwark 2. Dariusz Leszczyński - Września Rozmowy kwalifikacyjne dla osób które zakwalifikowały...

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Stanowisko urzędnicze ds. z zakresu inwestycji oraz gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci: 1. Milena Król-Bargeda 2. Joanna Dobrzykowska 3. Magdalena Bachorska 4. Marcin Urycki 5. Renata Jakubowska ...

NABÓR NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI i GOSPODARKI GRUNTAMI

WÓJT GMINY KOŁACZKOWO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI i GOSPODARKI GRUNTAMI W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE Urzędu Gminy w Kołaczkowie pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo I. Zakres obowiązków 1. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi: 1) - przygotowywanie strategii i programów inwestycyjnych...

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Stefania Felicka.