Praca

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Marta Błaszczyk zam. Słupca UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Marta Błaszczyk zam. Słupca O terminie...

NABÓR NA STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kołaczkowo z siedzibą przy Placu Reymonta 3, 62–306 Kołaczkowo Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Zamówień Publicznych ( nazwa stanowiska ) Na podstawie art. 11, art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z...

INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie

Nabór na STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie został unieważniony.

Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie – Sekretarz Gminy Kołaczkowo

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Ilona Orakowska UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie – Sekretarz Gminy Kołaczkowo. Podczas...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzednicze w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie - Sekretarz Gminy Kołaczkowo

Stanowisko Sekretarza Gminy Kołaczkowo. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Małgorzata Szczepaniak zam. Września 2. Ilona Orakowska zam. Łagiewki O...

NABÓR NA STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kołaczkowo z siedzibą przy Placu Reymonta 3, 62–306 Kołaczkowo Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Zamówień Publicznych ( nazwa stanowiska ) Na podstawie art. 11, art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z...

NABÓR NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE - SEKRETARZ GMINY KOŁACZKOWO

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Gminy Kołaczkowo z siedzibą przy Placu Reymonta 3, 62–306 Kołaczkowo Stanowisko Sekretarza Gminy Kołaczkowo ( nazwa stanowiska ) Na podstawie art. 11, art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) ...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Anna Kinga Wilińska UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO DO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w Urzędzie Gminy w...