Gospodarka odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Harmonogram odbioru odpadów na 2016 r. oraz pozostałe informacje

Szanowni mieszkańcy! Odpady komunalne z terenu Gminy Kołaczkowo w 2016 r. będzie obierała firma Iglespol z Wrześni. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów na 2016 r. dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w: - pojemniki 120 l, 240 l oraz worki na odpady selektywne, - pojemniki 1100 l oraz gniazda (Wspólnoty...

Zbiórka Elektroodpadów

Urząd Gminy w Kołaczkowie informuje, iż w dniach od 14.10.2015 r. do 21.10.2015 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. CO MOŻNA ODDAĆ: - lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, - odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do włosów, - telewizory,...

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo. b) Miejsca zagospodarowania odpadów. c) Osiągniete poziomy odzysku. d) Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. e) Zbierający...

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kołaczkowo!

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kołaczkowo!

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadania Gmin wynikające z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołaczkowo b) Miejsca zagospodarowania odpadów w 2013 roku c) Poziomy odzysku osiągnięte w 2013 d) Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych e)...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014r.