Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów na 2016 r. oraz pozostałe informacje


Szanowni mieszkańcy!

Odpady komunalne z terenu Gminy Kołaczkowo w  2016 r. będzie obierała firma Iglespol z Wrześni.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów na 2016 r. dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w:

 

- pojemniki 120 l, 240 l oraz worki na odpady selektywne,

- pojemniki 1100 l oraz gniazda (Wspólnoty Mieszkaniowe).Harmonogram w wersji papierowej zostanie dostarczony do każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że od 2016 r. na terenie oczyszczalni ścieków funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Regulamin dostępny jest na www.kolaczkowo.pl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przypominamy, iż od 2016 r. obowiązuje nowy sposób zagospodarowania
odpadów biodegradowalnych oraz wyodrębnionych z nich odpadów zielonych:

 

- odpady biodegradowalne należy zagospodarowywać we własnym zakresie (obornik, kompostownik). W przypadku braku takiej możliwości należy je wrzucać do pojemnika
na odpady zmieszane.

Ważne: odpadów zielonych tj. trawy i liści (frakcja selektywna wyodrębniona z odpadów biodegradowalnych) nie wolno wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.  Od stycznia 2016 r. należy je zagospodarowywać we własnym zakresie (obornik, kompostownik itp.)
lub dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołaczkowie. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 934
14 marca 2016 09:42 Robert Nowak - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 marca 2016 09:42 Robert Nowak - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 marca 2016 09:42 Robert Nowak - Dodanie załącznika [harmonogram_pojemniki_1100_l_oraz_gniazda_wspolnoty_mieszkaniowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)