Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA nr 9/2014

UCHWAŁA nr 9/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Kołaczkowie z dnia 24 listpoada 2014 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz przekazania obwodowym komisjom wyborczym w II turze wyborów Wójta Gminy Kołaczkowo zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 8/2014

Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kołaczkowo w dniu 30 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 5/2014

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie z dnia 21.10.2014 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie z dnia 21.10.2014 W sprawie przyznania numerów listom kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 3/2014

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie z dnia 24.09.2014 W sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie.

Uchwała Nr 2/2014

Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie z dnia 24.09.2014 W sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz wójtów.

Uchwała Nr 1/2014

Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie z dnia 24.09.2014 W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji i jego Zastępcy.