Ogłoszenia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE z dnia 16 lutego 2015 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Koninie informuje, że zgodnie z art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy...

WYBORY WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO PONOWNE GŁOSOWANIE

Wybory Wójta Gminy Kołaczkowo PONOWNE GŁOSOWANIE Protokół WYNIKÓW głosowania i wynikÓW wyborów Wójta Gminy Kołaczkowo Sporządzony dnia 2014-11-30 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Kołaczkowie I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych właściwych do...

WYBORY DO RADY GMINY KOŁACZKOWO

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Kołaczkowo sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Kołaczkowie I. Dla wyboru Rady Gminy Kołaczkowoutworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego.

WYBORY WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO Sporządzony dnia 2014-11-18 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Kołaczkowie I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów...

OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

OGŁOSZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie

Ogłoszenie Gminna Komisja Wyborcza w Kołaczkowie informuje, że losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych oraz losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. odbędzie się w...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 14 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 14 października 2014 r.

Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo dotycząca wykazu miesjc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 10 października 2014 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Dz.U Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów...

Informacja o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie

INFORMACJA o miejscu, dniach i godzinach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kołaczkowie Podaje się do publicznej wiadomości, że GKW w Kołaczkowie ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie. Dane kontaktowe: 62-306 Kołaczkowo Plac Reymonta 3 pokój Nr. 31 telefon: 614380342 fax: 614385321 Zgłoszenia list kandydatów...