Protokoły Komisji Wspólnych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, skarbnik, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 07.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 07.12.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.10.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.10.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Jerzy Woś. Powitał, wójt, radnych, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodniczący przedstawił porządek...

Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 18.10.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 37/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 18.10.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, radnych gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.09.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 12.09.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała, wójt, radnych gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.07.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.07.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.05.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 24.05.2017 o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła porządek...

Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 11.05.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 11.05.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła porządek...

Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 28.03.2017 o godz. 13:45 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 28.03.2017 o godz. 13:45 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...

Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.03.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.03.2017 o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Danuta Grabowska. Powitała radnych, wójt, gości oraz pracowników UG- lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca przedstawiła...