Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ NR 10/ 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 23.03.2017r.

PROTOKÓŁ NR 10/ 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 23.03.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, zaproszonych gości, pracowników urzędu - lista obecności...

PROTOKÓŁ NR 9 / 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 7.03.2017r.

PROTOKÓŁ NR 9 / 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 7.03.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, zaproszonych gości i pracowników urzędu - lista obecności...

PROTOKÓŁ NR 8/ 2017 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.01.2017 r.

PROTOKÓŁ NR 8/ 2017 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.01.2017 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, zaproszonych gości, pracowników urzędu - lista obecności...

PROTOKÓŁ NR 7/ 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 20.12.2016r.

PROTOKÓŁ NR 7/ 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 20.12.2016r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, zaproszonych gości, pracowników urzędu - lista obecności...

PROTOKÓŁ NR 6 / 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 7.11.2016r.

PROTOKÓŁ NR 6 / 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 7.11.2016r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, członków Zarządu Spółki Wodnej Kołaczkowa,...

P R O T O K O Ł Nr 5 /2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 7.04.2016r.

P R O T O K O Ł Nr 5 /2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 7.04.2016r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, przewodniczącą Rady Gminy, pracowników Urzędu–...

P R O T O K O Ł Nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 01.12.2015r.

P R O T O K O Ł Nr 4 /2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 1.12.2015r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, przewodniczącą Rady Gminy, p. wójt, p. sekretarz,...

P R O T O K O Ł Nr 3 /2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 29.09.2015r.

P R O T O K O Ł Nr 3 /2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 29.09.2015r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, przewodniczącą Rady Gminy, przedstawicieli pracownika UG...

P R O T O K O Ł Nr 2 /2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 7.09.2015r.

P R O T O K O Ł Nr 2 /2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 7.09.2015r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, przewodniczącą Rady Gminy, przedstawicieli organizacji rolniczych:...

Protokoł Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 27.04.2015r.

P R O T O K O Ł Nr 1 /2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 27.04.2015r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała członków komisji, panią wójt, pracowników UG – lista obecności...