Protokoły Komisji Budżetu i Finansów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ Nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.12.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 16/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.12.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, skarbnik, oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek...

PROTOKÓŁ Nr 15/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.10.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 15/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.10.2017r. Posiedzenie otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Angelika Wojciechowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, skarbnik, oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. O spóźnieniu się...

PROTOKÓŁ Nr 14/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 11.09.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 14/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 11.09.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, skarbnik, przewodniczącą Rady Gminy oraz pracowników- lista obecności w załączeniu....

PROTOKÓŁ Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 31.05.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 31.05.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, przewodniczącą Rady Gminy oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia,...

PROTOKÓŁ Nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 06.04.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 12/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 06.04.2017r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został...

PROTOKÓŁ Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28.12.2016r.

PROTOKÓŁ Nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28.12.2016r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, skarbnik, sekretarz oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został...

PROTOKÓŁ NR 10/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 03.11.2016r.

PROTOKÓŁ NR 10/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 03.11.2016r. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, Panią Wójt Teresę Waszak, Panią Sekretarz Bogusławę Wietrzyńską - Stramczewską, Panią Skarbnik Danutę Olejniczak oraz pracowników-...

PROTOKÓŁ Nr 9/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20.09.2016r.

PROTOKÓŁ Nr 9/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20.09.2016r. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, Panią Wójt Teresę Waszak, Panią Skarbnik Danutę Olejniczak oraz pracowników- lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła...

P R O T O K O Ł Nr 8/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23.06.2016r.

P R O T O K O Ł Nr 8/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23.06.2016r. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, przewodniczącą Rady Gminy, p. sekretarz, p. skarbnik oraz pracowników – lista obecności w załączeniu. Przedstawiła następnie porządek...

P R O T O K O Ł Nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 5.05.2016r.

P R O T O K O Ł Nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 5.05.2016r. Posiedzenie otworzyła Angelika Wojciechowska zastępca przewodniczącej o godz. 15, a po późniejszym przybyciu prowadzenie obrad przejęła przewodnicząca komisji Małgorzata Jakubowska. Radna Wojciechowska powitała członków komisji, przewodniczącą...