Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Kołaczkowo

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne)

Załóż bezpłatne konto na ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:15 - 16:15) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 20 przy ul. Pl. Reymonta 3  w  Kołaczkowie  na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2012 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2737
20 marca 2012 10:30 Administrator - Zmiana treści zakładki.
20 marca 2012 10:29 Administrator - Zmiana treści zakładki.
20 marca 2012 10:28 Administrator - Dodanie nowej zakładki.