INSTALACJE WYMAGAJACE ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO EKSPOLOATACJI INSTALACJI,

Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

  1. Podstawa prawna

Art. 152 ust. USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zm).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.( Dz. U z 2010 r. nr 130 poz. 880)


  1. Wymagane dokumenty

Zgłoszenie (dokument do pobrania)

  1. Opłaty

Opłata skarbowa:


120 zł (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część I pkt 13)

------------------------------------------------------------------------------------

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz 1282)

------------------------------------------------------------------------------------

Opłatę należy dokonać w dniu złożenia dokumentu:

 

  • przelewem-bezpośrednio na rachunek bankowy: 22 9681 0002 1100 0143 0001 9813,

  • gotówką w banku lub na poczcie-pobierając wcześniej wypisany blankiet „polecenie przelewu”.


  1. Sposób załatwienia sprawy

Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w pok. nr 22 (SEKRETARIAT) lub w pok. nr 11. Zgłoszenie należy złożyć przed rozpoczęciem eksploatacji.

  1. Termin załatwienia sprawy

Brak

  1. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 61- 4380341

  1. Tryb odwoławczy

Brak – zgłoszenie nie jest przyjmowane w formie decyzji.

UWAGA!!! Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy Kołaczkowo w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2014 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 2220
04 lutego 2014 13:04 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
04 lutego 2014 13:04 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
04 lutego 2014 13:04 (Robert Nowak) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany