Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

Wybierz rok

INFORMACJA Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie wytyczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie...

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 17 września 2015 r.

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO z dnia 17 września 2015 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Dz.U Nr 21 poz. 112 z późniejszymi zmianami w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podaje się...