Regulaminy

Wybierz rok

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 6/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kołaczkowo Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. , Nr 142, poz.1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558 i Nr 113, poz.984) nadaję: Regulamin Organizacyjny...