Ogłoszenia

Wybierz rok

Informacja w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o dotację z budżetu Gminy Kołaczkowo przez spółki wodne

Wójt Gminy Kołaczkowo podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kołaczkowo, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym...