Praca

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZKOWIE

W wyniku konkursu na stanowisko DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZKOWIE został wybrany Pan Mariusz Gomulski zam. Września

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 1. Gomulski Mariusz - Września 2. Jędraszak Natalia - Cieśle Wielkie 3. Jędraszak Piotr - Września 4. Korzeniewski Adam - Kołaczkowo 5. Liberkowski Jakub - Września 6....

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Jolanta Frątczak UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie. Podczas rozmowy...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE ds. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I DRÓG GMINNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Marta Szlachta UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie –ds. Gospodarki przestrzennej i dróg gminnych. Podczas...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE ds. INWESTYCJI W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie został wybrany żaden kandydat. UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka nie posiadała wystarczającego doświadczenia w prowadzeniu inwestycji.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

STANOWISKO URZĘDNICZE ds. INWESTYCJI W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Małgorzata Szternel Ruda Komorska Rozmowa...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

STANOWISKO URZĘDNICZE ds. KADR I PŁAC W REFERACIE OŚWIATY W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Weronika Budzińska...