Praca

Wybierz rok

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Jolanta Frątczak UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie. Podczas rozmowy...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE ds. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I DRÓG GMINNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Marta Szlachta UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie –ds. Gospodarki przestrzennej i dróg gminnych. Podczas...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE ds. INWESTYCJI W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie został wybrany żaden kandydat. UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU Kandydatka nie posiadała wystarczającego doświadczenia w prowadzeniu inwestycji.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

STANOWISKO URZĘDNICZE ds. INWESTYCJI W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Małgorzata Szternel Ruda Komorska Rozmowa...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

STANOWISKO URZĘDNICZE ds. KADR I PŁAC W REFERACIE OŚWIATY W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Weronika Budzińska...

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE -ds. KADR I PŁAC W REFERACIE OŚWIATY W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY KOŁACZKOWO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATY W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE z siedzibą przy Placu Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim

W wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim w dniu 27 marca 2018 roku została wybrana Pani Anna Zimna.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolnikach

W wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolnikach w dniu 27 marca 2018 roku została wybrana Pani Elżbieta Matuszak.