Organizacje pozarządowe

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert 2018

Zarządzenie nr 183/2018 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 7.03.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zdrowego stylu życia, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów strzeleckich oraz wyjazdów kulturoznawczych, szkoleń i warsztatów.

Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO

W związku z zamiarem uchwalenia przez Radę Gminy Kołaczkowo rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Wójt Gminy Kołaczkowo zaprasza na spotkanie zainteresowane organizacje, celem wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w/w uchwały. Projekt został opublikowany na stronie internetowej gminy www.kolaczkowo.pl,...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla NGO

Ogłoszenie Wójta Gminy Kołaczkowo O rozstrzygnięciu konkursów ofert z dnia 21.02.2017 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych: 1- Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo 2- Organizacja zawodów strzeleckich 3- Organizacja imprezy integracyjnej 4- Organizacja szkolenia/warsztatów...

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert dla NGO

Zarządzeniem nr 125/2017 z dnia 21 lutego 2017 Wójt Gminy Kołaczkowo ogłosił 4 konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Treśc zarządzenia wraz z załącznikami oraz wzory dokumentów do pobrania poniżej.

Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z NGO w roku 2016

Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z NGO w roku 2016

Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO

W związku z zamiarem uchwalenia przez Radę Gminy Kołaczkowo rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 Wójt Gminy Kołaczkowo zaprasza na spotkanie zainteresowane organizacje, celem wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w/w uchwały. Projekt został opublikowany na stronie internetowej gminy www.kolaczkowo.pl,...

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 stycznia 2016 roku W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie zdrowego stylu życia oraz organizacji imprez sportowych i integracyjnych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego...

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Gmina Kołaczkowo publikuje projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok. Zainteresowane organizacje działające na terenie Gminy Kołaczkowo prosimy o zapoznanie się z projektem. Ewentualne uwagi i proponowane zmiany należy kierować do Wójta...