Rejestr petycji

Wybierz rok

Rejestr petycji

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Data złożenia petycji Informacja o sposobie załatwienia petycji 1. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach ...