Protokoły Komisji Wspólnych

Wybierz rok

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 27.12.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 27.12.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca prz...

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.12.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 16.12.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca prz...

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 25.11.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 25.11.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca prz...

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 21.10.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 21.10.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca prz...

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 26.08.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 26.08.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecnoś

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 17.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 17.06.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w z

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 27.05.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 27.05.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Prze

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 09.04.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 09.04.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Prze

Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 04.03.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 04.03.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Powitała zaproszonych gości oraz pracowników UG - lista obecności w załączeniu. Przewodnicząca prz...

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 15.01.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 15.01.2019 r. o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Danuta Grabowska. Poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego P

Zatrzymaj banner przewijany