Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

PROTOKÓŁ NR 11/ 2016 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 19.05.2017r.

PROTOKÓŁ NR 11/ 2016

 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 19.05.2017r.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stajkowska. Powitała wójt, członków komisji, zaproszonych gości,  pracowników urzędu - lista obecności w załączeniu, po czym przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:

  1. Otwarcie
  2. Ocena zakresu prac wykonanych na Kanale Flisa oraz określenie działań polegających na odbudowie Kanału Flisa
  3. Wolne głosy i wnioski.

 

Ad.2.

Wójt Teresa Waszak przywitała gości i powiedziała, że przedstawiciele z WZMiUW w Poznaniu dokonali w tym tygodniu wizji na kanale Flisa.

Cezary Siniecki Z-ca Dyrektora WZMiUW w Poznaniu potwierdził swoją wizytę na kanale Flisa, podczas której skontrolowano 8 km odcinek. Uważa, że ciek nie wygląda źle, jest widoczne światło wody, jednak kanał wymaga odbudowy. Z powodu narzekań na piętrzenie wody na stawach w Pyzdrach, geodeci z WZMiUW w Poznaniu dokonali pomiaru piętrzenia wody, w wyniku którego stwierdzili, że zachodzi zgodność piętrzenia z pozwoleniem wodno-prawnym. Zasugerował, że rolnicy którzy są stroną w postępowaniu mogą zwrócić się do Starosty Wrzesińskiego o ponowne wszczęcie postępowania wnioskując, że obecne piętrzenie szkodzi użytkom rolnym. Podkreślił, że rzadko są wykonywane corocznie prace na tym samym kanale, ale dla Kołaczkowa zrobi wyjątek i ponowi prace konserwacyjne w tym roku. Są przygotowane dokumenty i pozwolenia jednak nie ma jeszcze zagwarantowanych pieniędzy.

Mirosław Balicki podinspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Pyzdrach twierdzi, że poziom piętrzenia na stawach w Pyzdrach jest zgodny z pozwoleniem wodno-prawnym. Problemem jest brak inwestycji na kanale Flisa, która nie odbiera wody z powodu zadrzewienia i tam bobrowych.

Wójt Teresa Waszak powiedziała, że posiadamy pozwolenie na rozebranie tam bobrowych.

Henryk Waszak powiedział, że co roku ponosi straty w gospodarstwie spowodowane zalewaniem pól.

Wójt Teresa Waszak powiedziała, że od kilkunastu lat zabiega o odbudowę kanału Flisa. Twierdzi, że głównym problemem jest równy poziom stawu z kanałem Flisa i woda nigdy nie wpłynie. Rolnicy wystąpią o ponowne rozpatrzenie operatu wodno-prawnego ale jeżeli przyjdą deszcze to znowu zaleje pola. Uważa, że wystarczy o pół metra obniżyć lustro wody na pierwszym stawie wtedy nie zaleje pól, ani mieszkańców i sprawi że woda zacznie płynąć.

Mirosław Balicki powiedział, że obniżenie wody nic nie da, bo mostek jest niedrożny i kanał zatkany przez tamy bobrowe.

Radny Jerzy Woś wnioskuje o pilne zwrócenie się do Starosty o ponowne rozparzenie operatu wodno-prawnego w celu ustalenia poziomu piętrzenia wody na stawach w Pyzdrach.

Radny Mariusz Gomulski uważa, że największy problem jest na odcinku między 7-8 km kanału Flisa, na którym jest kilka potężnych tam bobrowych oraz w miejscu gdzie wpadają rowy F3 i F4. Zaproponował obniżyć poziom wody na stawie w Pyzdrach i równocześnie wyczyścić kanał z tam bobrowych. 

Cezary Siniecki Z-ca Dyrektora WZMiUW w Poznaniu powiedział, że zasięg piętrzenia jest do kilometra szóstego Flisy. Tamy bobrowe nie są szczelne i przepuszczają wodę.

Barbara Nizio kierownik inspektoratu WZMiUW we Wrześni stwierdziła, że podobny problem jest na Wrześnicy i pomimo pozwolenia na maksymalne piętrzenie, poziom wody zostaje obniżony co rozwiązuje problem.

Wójt Teresa Waszak uważa, że inwestycja na kanale Flisa jest konieczna, ale jeżeli nie ma środków w budżecie to będziemy czekać na lepszy czas. W wielu przypadkach z dobrej woli gminy Pyzdry poziom wody został obniżony. Jeżeli będzie niższy poziom wody na pierwszym stawie to zrobimy wszystko aby usunąć zapory by rolnicy mogli zebrać plony. Pan dyrektor zapewnił konserwację kanału i jeżeli będzie niższy poziom na stawach to Flisa będzie się czyściła sama.

Mirosław Balicki zapewnia, że poziom piętrzenia jest w normie zgodny z operatem wodno-prawnym.

Romuald Matuszewski prezes Spółek Wodnych uważa, że prace na kanale Flisa były wykonane nierzetelnie i za niższą kwotę niż zaplanowano. W pracach było ujęte odmulanie dna, natomiast mułu nie widać. Zaproponował panu dyrektorowi wyjazd na Kanał Flisa w celu oględzin wykonanych prac.

Cezary Siniecki Z-ca Dyrektora WZMiUW w Poznaniu odpowiedział, że dokonał już wizji na kanale Flisa i ponownie nie pojedzie. Muł wydobyty z dna zostaje odwodniony, wysuszony i wywieziony, bo nie można wyrzucać na pole bez zgody rolnika.

Radny Piotr Górecki przekazał dyr. Sinieckiemu pismo od rolników, których pola przylegają bezpośrednio do kanału Flisa, zwracających się z prośbą o podjęcie działań związanych z odbudową kanału.

Cezary Siniecki Z-ca Dyrektora WZMiUW w Poznaniu odpowiedział, że należy obniżyć poziom piętrzenia na stawach o 1 m, ponieważ cały czas jest utrzymywana górna granica piętrzenia.

Radny Jerzy Woś wnioskuje o udrożnienie kanału Miłosławki.

Cezary Siniecki Z-ca Dyrektora WZMiUW w Poznaniu odpowiedział, że kanał Miłosławki jest ujęty w harmonogramie prac na ten rok i zgodnie z pismem z RDOŚ prace rozpoczną się po 15 sierpnia.

Mariusz Tomczak prezes PZSW we Wrześni powiedział, że związek do którego należy wygrał przetarg na wykonanie prac na kanale Flisa  i w umowie było jasno określone co należy zrobić. Prace zostały wykonane zgodnie z umową. Powiedział, że pan Matuszewski nie ma podpisanego statutu przez starostę i namawia ludzi, aby nie płacili do Spółki Wodnej w Miłosławiu, do której należą, tylko do Spółki Wodnej Kołaczkowo.

Wójt Teresa Waszak powiedziała, że są prowadzone rozmowy z WZMiUW w Poznaniu i wierzy, że jeśli znajdą się środki na realizację tego zdania to prace zostaną wykonane. Rolnicy złożą wniosek do Starosty o ustalenie poziomu piętrzenia wody. Jest to konieczne z powodu pracy rolników i planowanej rozbudowy oczyszczalni. Zostaną również prowadzone rozmowy z burmistrzem Pyzdr.

Cezary Siniecki Z-ca Dyrektora WZMiUW w Poznaniu powiedział, że przyjmuje ten wniosek. Przypomniał, że na terenie Gminy Kołaczkowo w ostatnich latach zostały wykonane dwie inwestycje na kanałach.

Barbara Nizio kierownik inspektoratu WZMiUW we Wrześni powiedziała, że ze środków unijnych został zrobiony kanał Kołaczkowski i odbędą się w ciągu 5 lat kontrole. Z informacji jakie posiada są rozbierane przepusty i nawierzchnia. Prosi aby zwrócić na to uwagę bo takie czyny są niedopuszczalne. W inspektoracie są do odbioru szandory do piętrzenia wody i do tej pory nikt się nie zgłosił.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 10.50.

Protokół sporządziła                                                                          Przewodnicząca Komisji

Monika Nowak                                                                                  Jadwiga Stajkowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2018 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 354
16 lipca 2018 11:29 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany