Protokoły Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

PROTOKÓŁ Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 28.01.2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2019
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 28.01.2019 r.Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Jerzy Woś. Powitał członków komisji, pracowników urzędu– lista obecności w załączeniu, po czym przedstawił porządek posiedzenia w brzmieniu:
1.Otwarcie.
2.Wyjazd w teren w celu oceny realizacji inwestycji - budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie.
3.Wolne głosy i wnioski.

Ad.2
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oceniła stan placu gminnego przy ul Wrzesińskiej 20 w Borzykowie. Stwierdziła, że zachodzi konieczność wysypania placu destruktem w celu uzupełnienia dziur w nawierzchni. Następnie komisja dokonała oceny realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie. Poniżej uwagi dotyczące wykonania prac:
- ul. Żywieckiej 1 przy wjeździe do sklepu studzienka kanalizacyjna znajduje się poniżej płytek chodnikowych,
- za wysokie krawężniki przy wjeździe z ul. Wrzesińskiej w ul. Rzemieślniczą,
- przy ul. Rzemieślniczej 1 brak krawężnika,
- przy skrzyżowaniu ulic Spokojna i Kościelna za wysoki wjazd na chodnik,
- przed rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie przy wjeździe na posesję przy ul. Rzemieślniczej 5 był wylany beton, po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Borzykowie brak betonu na wjeździe,
- na skrzyżowaniu ulic Spokojna i Budowlana studzienka kanalizacyjna usytuowana poniżej poziomu jezdni,
- przy ul. Spokojnej (wjazd od strony ul. Wrzesińskiej) studzienka kanalizacyjna usytuowana jest  za wysoko w stosunku do poziomu jezdni,
- przy ul. Wrzesińskiej 78 (naprzeciwko apteki) nie została wykończona studzienka kanalizacyjna,
- przy ul. Leśnej 11 zamiast obrzeża wysypany kamień,
- na skrzyżowaniu ul. Wrzesińskiej z ul. Piaskową (koło świetlicy wiejskiej) po opadach deszczu stoi woda.
Dodatkowo Radna  Ewa Zgolińska zgłosiła uwagi dotyczące prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Borzykowie:
- przy ul. Leśnej 3 zapadnięty chodnik,
- przy ul. Szkolnej 3 w stronę ul. Spokojnej za duży spad chodnika,
- na skrzyżowaniu ulic Wrzesińskiej z Polną studzienka telekomunikacyjna znajduje się powyżej poziomu chodnika.
Do zgłoszonych uwag odniósł się Henryk Sodkiewicz inspektor budowlany, który twierdzi, że należy wziąć pod uwagę stan chodników przed rozpoczęciem inwestycji, ponieważ wykonawca ma obowiązek przywrócić do stanu pierwotnego. Część zgłoszonych uwag dotyczących nienależytego przywrócenia do stanu pierwotnego dotyczy prac wykonanych podczas inwestycji odwodnienia dróg 441 i 442, którą przeprowadził Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Przewodniczący Jerzy Woś powiedział, że mieszkańcy zgłaszają uwagi, że wykonawca nie przywrócił do stanu pierwotnego utwardzenia wjazdu na posesję. Twierdzi, że jeżeli ubytki nie będą zrobione to wykonawcy nie należy się pełna zapłata.
Henryk Sodkiewicz inspektor budowlany odpowiedział, że część mieszkańców nie miało zrobionego utwardzenia, a po inwestycji wymagają, aby było utwardzone. Dodał, że wykonawca posiada nagranie dokumentujące stan sprzed inwestycji. Prace były bardzo trudne ze względu na stary projekt, w którym nie było zamieszczonych linii instalacyjnych w pasie drogowym. Obecnie wykonawca prowadzi prace porządkowe kończące inwestycję.
Ad.3
Wójt Teresa Waszak zwróciła uwagę na aktualną sytuację w rolnictwie spowodowaną wypłacaniem odszkodowań w temacie suszy oraz trudnej sytuacji w produkcji zwierzęcej. Zaproponowała zorganizowanie spotkania z przedstawicielami organizacji rolniczych.
Przewodniczący Jerzy Woś zgłosił do naprawy drogę powiatową w Krzywej Górze.
Radna Danuta Grabowska zgłosiła do naprawy dziury w drodze Gałęzewice – Borkowo – Sokolniki.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła                             Przewodniczący Komisji
Monika Nowak                                      Jerzy Woś

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2019 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Nowak
Ilość wyświetleń: 191
12 kwietnia 2019 12:26 (Robert Nowak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2019 12:25 (Robert Nowak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany