Protokoły Komisji Budżetu i Finansów

Wybierz rok

PROTOKÓŁ Nr 21 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.10.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 21 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.10.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia,

PROTOKÓŁ Nr 20 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.06.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 20 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.06.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posi

PROTOKÓŁ Nr 19/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.05.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 19/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.05.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, przewodniczącą Rady G

PROTOKÓŁ Nr 18/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20.04.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 18/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20.04.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, sekretarz, przewodniczącą Rady Gminy oraz prac

PROTOKÓŁ Nr 17/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.02.2018r.

PROTOKÓŁ Nr 17/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 05.02.2018r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, przewodniczącą Rady Gminy oraz pracowników- lis