Protokoły Komisji Budżetu i Finansów

Wybierz rok

PROTOKÓŁ Nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 27.04.2020 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 27.04.2020 r. Posiedzenie odbyło się w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kruszyński. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji Budżetu i Finans&oac

PROTOKÓŁ Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 09.03.2020 r.

PROTOKÓŁ Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 09.03.2020 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia w b

PROTOKÓŁ Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.12.2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.12.2019 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:

PROTOKÓŁ Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16.09.2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16.09.2019 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia w brzmieniu:

PROTOKÓŁ Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.04.2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29.04.2019 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia w b

PROTOKÓŁ Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 01.04.2019 r. w sali urzędu Gminy w Kołaczkowie.

PROTOKÓŁ Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kołaczkowo w dniu 01.04.2019 r. w sali urzędu Gminy w Kołaczkowie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kruszyński. Powitał zebranych – lista obecności w załączeniu. W posiedz

PROTOKÓŁ Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 04.12.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 04.12.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła

PROTOKÓŁ Nr 21 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.10.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 21 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 02.10.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia,

PROTOKÓŁ Nr 20 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.06.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 20 /2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26.06.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, oraz pracowników Urzędu Gminy - lista obecności w załączeniu. Następnie przedstawiła porządek posi

PROTOKÓŁ Nr 19/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.05.2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 19/2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17.05.2018 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Małgorzata Jakubowska. Powitała członków komisji, wójt, skarbnik, przewodniczącą Rady G

Zatrzymaj banner przewijany