Prawo miejscowe (2002)

Wybierz rok

Uchwała nr I/1/2002

Uchwała nr I/1/2002 w sprawie zasad wyboru przewodniczacego Rady, I i II Wiceprzewodniczącego Uchwała Nr I/1/2002 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 listopada w sprawie zasad wyboru przewodniczącego Rady, I i II Wiceprzewodniczącego Na podstawie art.19. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591...