Prawo miejscowe (2003)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr IX / 70 / 2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17.10.2003r.

U C H W A Ł A Nr IX / 70 / 2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17.10.2003r. W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. i Sądu Rejonowego we Wrześni. Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98 poz. 1070/ Rada Gminy uchwala co następuje: $ 1. Stwierdza,...

Uchwała Nr VIII/69/2003

Uchwała Nr VIII/69/2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2002 z dnia 21.11.2002r. w sprawie składu osobowego Komisji Rady Gminy. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 , Nr...

UCHWAŁA Nr VII/45/2003

U C H W A Ł A Nr VII/45/2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2003r. W sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników do Sądów Powszechnych. Na podstawie art. 163 $ 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr 98 poz. 1070 z 2001r. Z późn. zm./ Rada Gminy...