Prawo miejscowe (2004)

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXI/136/2004 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 28.12.2004r.

UCHWAŁA NR XXI/136/2004 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 28. grudnia. 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo, obejmującego fragment wsi Spławie. Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27. 03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. nr 80 poz 717, ze...

UCHWAŁA Nr XX/128/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004r.

U C H W A Ł A Nr XX / 128 / 2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia Gminy Kołaczkowo do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r, oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz....

Uchwała Nr XVII/119/2004

Uchwała Nr XVII/119/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24.08.2004 r. w sprawie: uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Kołaczkowo.

UCHWAŁA Nr XV/112/2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 29 czerwca 2004r.

U C H W A Ł A Nr XV/112/2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 29 czerwca 2004r. W sprawie powołania radnego do składu osobowego stałej komisji. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr23 poz.220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz....

UCHWAŁA Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 czerwca 2004r.

U C H W A Ł A Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 29 czerwca 2004r. W sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

U C H W A Ł A Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 czerwca 2004r.

U C H W A Ł A Nr XV/113/2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 29 czerwca 2004r. W sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, z 2003r....

UCHWAŁA Nr XIV/106/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 kwietnia 2004r.

U C H W A Ł A Nr XIV/106/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 kwietnia 2004r. W sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy oraz ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością gminy do zwrotu kosztów...

Uchwała nr XIII/99/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26.03.2004 r.

Uchwała nr XIII/ 99/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 marzec 2004 r. W sprawie: ustalania stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr....

UCHWAŁA Nr XIII/102/2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 26 marca 2004r.

U C H W A Ł A Nr XIII /102 / 2004 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 26 marca 2004r. W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / t.j. Dz. U. Z 2003r Nr 159 poz. 1547/ Rada Gminy Kołaczkowo...