Prawo miejscowe (2006)

Wybierz rok

Uchwała NrIII/16/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie :przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok Na podstawie art. 18,ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.,ze zm) oraz 4¹,ust.2 i ust.5 ustawy z...

Uchwała NrIII/17/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie :przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Na podstawie art. 18,ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm). oraz art.10,ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu...

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006 r

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 z póź. zmianami) oraz art. 165, art.166,art.168,art.173,art.184,art.188...

UCHWAŁA NrIII/20/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28.12.2006r.

UCHWAŁA Nr III / 20/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220 ; Nr 62,poz.558 ; Nr 113 , poz.984 ;Nr 214, poz.1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz.717, Nr 162...

Uchwała NrIII/23/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr III /23/ 2006Rady Gminy Kołaczkowoz dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 Na podstawie art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)Rada Gminy Kołaczkowo...

Uchwała Nr III / 19/ 2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III / 19/ 2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,...

Uchwała NrIII/21/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III /21 /2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie: 1. Radny...

Uchwała Nr III/22/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r.

Uchwała Nr III /22 /2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej...

UCHWAŁA NR II/8/2006

UCHWAŁA NR II/8/2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 5 GRUDNIA 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

UCHWAŁA NR. II / 9 /2006

UCHWAŁA NR. II / 9 /2006 RADY GMINY KOŁACZKOWO Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo na 2007 rok.