Prawo miejscowe (2009)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVIII/185/2009

Uchwała Nr XXVIII/185/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2010

Uchwała nr XXVIII/186/2009

Uchwała nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy Kołaczkowo Z dnia 29 grudnia 2009 roku W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXVIII/187/2009

Uchwala XXVIII/187/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w splawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowvch na 20l0 rok

Uchwała Nr XXVIII/188/2009

Uchwała Nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała Nr XXVIII/189/2009

Uchwała Nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: opłat za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów.

Uchwała Nr XXVIII/190/2009

Uchwała Nr XXVIII/190/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29.12.2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

Uchwała Nr XXVIII/191/2009

Uchwała Nr XXVIII/191/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołaczkowo na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVI/176/2009

Uchwała Nr XXVI/176/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kołaczkowo w 2010 roku

Uchwała Nr XXVI/177/2009

Uchwała Nr XXVI/177/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Uchwała Nr XXVI/178/2009

Uchwała Nr XXVI/178/2009 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo na 2010 rok