Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

UCHWAŁA nr III/15/2010

UCHWAŁA nr III/15/2010 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr III/14/2010

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków budżetowych gminy Kołaczkowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Uchwała Nr III/13/2010

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołaczkowo na 2010 rok

Uchwała Nr III/12/2010

Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie opłat za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów

Uchwała III/11/2010

Uchwała III/11/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr II/10/2010

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. " indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Nr POKL.09.01.02-30-267/10

Uchwała Nr II / 9 /2010

Uchwała Nr II / 9 /2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołaniu składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr I / 8 /2010

Uchwała Nr I / 8 /2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I / 7 /2010

Uchwała Nr I / 7 /2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I / 6 /2010

Uchwała Nr I / 6 /2010 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 1 grudnia 2010r. W sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo.