Prawo miejscowe (2011)

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/74/2011

Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XII/73/2011

Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołaczkowo na 2011 rok.

Uchwała Nr XII/72/2011

UCHWAŁA Nr XII/72/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości,rolnego oraz leśnego.

Uchwała Nr XII/71/2011

Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kołaczkowo do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania po."Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała Nr XII/70/2011

Uchwała Nr XII/70/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 roku.

Uchwała Nr XII/69/2011

Uchwała XII/69/2011 r. Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Uchwała Nr XII/68/2011

Uchwała XII/68/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Uchwała Nr XII/67/2011

Uchwała Nr XII/672011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: opłat za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów.

Uchwała Nr XII/66/2011

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: budżetu Gminy Kołaczkowo na 2012 rok.

Uchwała Nr XI/65/2011

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 10 listopada 2011 w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 roku.