Prawo miejscowe (2013)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVII/193/2013

UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014

Uchwała Nr XXVII/192/2013

UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 18 listopada 2013 r. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku

Uchwała Nr XXVII/191/2013

UCHWAŁA NR XXVII/191/2013 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo na 2014 rok.

Uchwała Nr XXVII/190/2013

UCHWAŁA NR XXVII/190/2013 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 18 listopada 2013 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr XXVI/189/2013

Uchwała Nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P w m. Grabowo Królewskie".

Uchwała Nr XXVI/188/2013

Uchwała Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2013 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Uchwała Nr XXVI/187/2013

Uchwała Nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVI/186/2013

Uchwała Nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2013-2018.

Uchwała Nr XXVI/185/2013

Uchwała Nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XXVI/184/2013

Uchwała Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/138/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczkowo.