Prawo miejscowe (2014)

Wybierz rok

III sesja - 30.12.2014 r.

OGŁOSZENIE Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie grninnym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594/ została zwołana III Sesja Rady Gminy Kołaczkowo na dzień 30.12.2014r. o godz. 15:00 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku...

Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2014 rok

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2014 rok

Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie: powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie: wyboru II Wiceprzewodniczącego Gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr I/5/2014 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru II Wiceprzewodniczącego Gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie: wyboru I Wiceprzewodniczącego Gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr I/4/2014 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru I Wiceprzewodniczącego Gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr I/3/2014 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr I/2/2014 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo

Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr I/1/2014 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej