Prawo miejscowe (2015)

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr X/90/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr X/90/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie...

Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieganowo.

Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bieganowo.

XII Sesja - 29.12.2015r.

O G Ł O S Z E N I E XII Sesja Rady Gminy Kołaczkowo odbędzie się w dniu 29.12.2015r. o godz. 13 w sali Urzędu Gminy w Kołaczkowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych...

Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: najmu nieruchomości Stowarzyszeniu "Rodzice Dzieciom" we Wszemborzu.

Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: najmu nieruchomości Stowarzyszeniu "Rodzice Dzieciom" we Wszemborzu.

Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/74/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 listopada 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/74/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 listopada 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na terenie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/75/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 listopada 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr X/75/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 listopada 2015 r w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na terenie Gminy Kołaczkowo na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zwolnień od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zwolnień od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Kołaczkowo.

Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.